امام على علیه السلام :هر روزى که در آن خداوند نافرمانى نشود ، عید است .

امام على علیه السلام فرموده اند :حرص و تکبّر و حسادت، انگیزه هاى فرورفتن در گناهانند.

حضرت علی علیه السلام می فرماید:بهترین صفهای نماز جماعت، صف اول است که صف ملائکه است و بهترین جای صف اول، سمت راست امام است.