بسیجی ها دلباخته حقند و ما دلباخته ی بسیجی ها

بسیجی ها سراسر اخلاصند و چشم و دل ما نهایتا سرشار تحسین آنها

بسیجی ها به دنبال کارهای بزرگ و پر زحمت و بی مزد روی زمین مانده اند و قلب ما بی انکه بشناسیمشان سراسر تقدیر آنها

بسیجی ها سپر بلاهای سهمگینند  ولایت قلبشان را آنقدر روشن کرده که در فتنه ها راه را گم نمی کنند و ما چشممان روشن است به وجود آنها

بسیجی ها قلبشان آماج کینه ی دشمنان و تهمت منافقان و بی مهری دوستان غافل است و ما درگیر حفظ مرز خود با کفر و نفاق و جهل

بسیجی ها در طی صراط مستقیم از ملامت ملامت کنندگان نمی هراسند مهربانند برای مومنان و با کفار شدید و سختگیرند و ما درگیر نفسانیت ها

بسیجی ها هستند چون مجاهده هست چون همیشه حق و باطل هست و مادام که سکوت نمی کنی مبارزه هست و ما درگیر سکوت و غفلتها

بسیجی ها هستند تا ننگ کوفه تکرار نشود و ما درگیر راستی یا ناراستی العجل هامان

بسیجی ها بوی شهادت می دهند و ما بوی خاک بوی وابستگی به زمین

بسیجی ها دلباخته ی حقند و ما دلباخته بسیجی ها

اللهم اجعلنا منهم

 

پ.ن. بسیج یعنی علی که تمام وجودش وقف اسلام بود. هرکسی در خود بنگرد چقدر بسیجی هست. روزی ما را با میزان علی می سنجند.