با یاد دمشق غرق غم می باشم

در بین همین نوحه و دم می باشم

با پرچم سرخ یا اباعبدالله

سرباز مدافع حرم می باشم

لعنت الله علی من عاداک یا زینب
حسین جان!
صد شکر که نو گشته ضریحت اما
دلشوره ی صحن خواهرت را داریم!