در جاده های انقلاب ،روی تابلویی نوشته بود:

جاده لغزنده است
دشمنان مشغول کارند!
با احتیاط برانید
سبقت ممنوع...
دیر رسیدن به پست و مقام بهتر از هرگز نرسیدن به "امام زمان" است...
حداکثر سرعت مجاز سرعت حرکت "ولی فقیه" است...
اگر پشتیبان "ولایت فقیه" نیستید لااقل کمربند "دشمن" را نبندید!
کمربند امن ولایت را محکم ببندید...
با دنده لج حرکت نکنید تا در دست انداز شیطان نیفتید

و با وضو حرکت کنید
                         این جاده مطهر به خون شهدا ومعطر به عطر ولایت است...