حرف هایمان پر شده از ریا و تظاهر ...
برای رسیدن به شهادت فقط دعاکردن را یاد گرفته ایم!
گفتیم راهتان را ادامه میدهیم ولی...
دچار غلط املایی شدیم! راحت ادامه دادیم
شرمنده ... نه.... بی عرضه ایم.
که از شما فقط نامی بر روی خیابان ها و کوچه ها مانده...
وکسی شما "امامزادگان عشق"را نمیشناسد.

نمیدانم چگونه میخواهیم جواب بدن بی سر همت را بدهیم؟؟؟
چگونه میخواهیم به صورت حاج احمد متوسلیان نگاه کنیم؟؟؟
و یا به آن طفل 13 ساله ای که زیر تانک رفت چه میخواهیم بگوییم؟؟؟
آری... تک تک شهدا گردنمان حق دارند و جلویمان را میگیرند...

افسوس که شهدا را فراموش کرده ایم و در زندگی دنیایی غرق شده ایم...

افسوس که سیره شهدا را در زندگی عملی نمیکنیم...

و صد افسوس از اینکه به نگهبانی از این دل مشغول نیستیم  و عاشق خدا نشدیم...

"
یقین کنیداگر عاشق شویم خدا ما را برای خودش سوا میکند و به جمع شهدا میبرد"

 اللهم الرزقنا توفیق الشهادت بحق سیده زینب (س)


تنها کانال رسمی شهدای مدافعان حرم استان مرکزی  telegram.me/Modafean_Markazi