مظلومیت یعنی ،
در بیت فریاد میزنند :
ما اهل کوفه نیستیم ، علی تنها بماند !
و در شهر اشعث‌ ها رأی می‌آورند :)
.
مظلومیت یعنی ،
بغض حسن ..
اشک حسین ..
یعنی دست های بسته ی فاتح خیبر !
شعله های در
چشمه ی کوثر ..
.
بخدا قسم‌ !
اگر در برابر دین ما بایستید ،
در مقابل دنیا‌ی‌تان می‌ایستیم !
تمام قد !
و هنوز هم هستند زهرا هایی که فدایی علی هستند !
.
بخدا قسم !
هنوز هم هستند زهرا هایی که
پشت در خواهند سوخت
عمرشان در راه ولایت ، کوتاه خواهد شد ..
سیلی خواهند خورد ..
در کوچه های بی غیرتـی
چادرشان‌ خاکی خواهد شد ..
کودکانشان را فدا خواهند کرد ..
اما نمیگذارند مویی از سر سیدعلی کم شود !
.
به گور خواهید بُرد !
آرزوی حتی لحظه ای برگشتن ما را از راه سرخ شهادت !
آرزوی تمام کردن این نهضت را !
ما انقلاب کردیم برای حسین !
و تا پرچم سرخ را به دست پسر فاطمه نسپرده ایم ،
تا آخرین قطره ی خون
در برابر تمام دنیا می‌ایستیم !
.
وای به حالتان !
بغضی در گلوی رهبرم خانه کند ..
بخدا قسم !
چنان حماسه ای رقم میزنـیم
که طومار دنیاطلبی‌ و عداوت‌تان الی الابد  بسته شود !
که ایمان بیاورند به‌ کم من فئة قلیلة ..
که هم الغالبون !
.
بخدا قسم !
زینب وار
و
زهراگونه
تا زمانی که منتقم اشک های دل شیعه برسد ،
پشتیبان ولایت می مانیم !
.

ما‌بیخیال‌سیلی‌مادر‌نمیشویم
قلب‌همه‌ما‌گرفت
 
.
و الحمدلله برای زهرایی بودنمان