از این همه انزوا مردد شده‌ام
دیوانه رنگ زرد گنبد شده‌ام

امروز دلم حال کبوتر دارد

انگار که بی قرار مشهدشده ام                                                                                                                                     

عیدمیلاد امام رضا(علیه السلام)مبارک