چند روز پیش یکی از اساتیدمون میون حرفاش یادی کرد از زمان جنگ و یک شیر زن ایرانی..

فرنگیس حیدر پور بانوی گیلانغربی

بانویی که تندیس او با تبری در دست در بوستان کرمانشاه نصب شده...

من به عنوان یک دختر ایرانی حیفم آمد که از کار ارزشمند و از غیرت و مقاومت این بانو یادی نکرده باشم ..


استاد که گویا سالهای گذشته با فرنگیس خانم دیدار داشته و ماجرا را از زبان خودش شنیده بود،برای ما اینطور تعریف کرد:

سال ۵۹،زمانی که بعثی ها به روستای محل زندگی فرنگیس خانم حمله می کنند مردم روستا به دره ها و بیابان های خارج از روستا فرار می کنند...فرنگیس و پدر و برادرش برای برداشتن آذوقه به روستا باز می گردند..در آن میان فرنگیس که با خود تبری همراه داشته با دو سرباز عراقی مسلح رو در رو می شود و لحظاتی چشم در چشم آنان می اندازد و به طور ناگهانی تبرش را در سینه ی یکی از آن دو فرو میبرد ، دیگری با دیدن این صحنه بسیار وحشت میکند و خود را تسلیم فرنگیس میکند و در نهایت تحویل رزمندگان اسلام  داده می شود..

شجاعت این بانوی غیور سبب شده تا تندیسی از ایشان که با تبری در دست بالای سر جنازه ای قرار گرفته در بوستان کرمانشاه نصب شود ویادگاری باشد از روزهای حماسه ودلاوری مردم سرزمینم..


عزتت مستدام بانوی سرزمین عشق