آن جوانی که جان خود را درعنفوان جوانی،بر کف دست می گیرد و فداکاری می کند،

عزیزترین است .رهبرانقلاب
شهامت و فداکاری آتش­‌نشانانی که در عملیات نجات مردم، خود دچار حادثه­‌ی خطیر شده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار آمده­‌اند، دل را از تحسین و تمجید و نیز از نگرانی و اندوه، آکنده میسازد.

(بخشی از پیام رهبرمعظم انقلاب،امام خامنه ای در پی حادثه آتش سوزی پلاسکو)