درسی که از ترامپ باید بگیریم!

🔸ترامپ دیشب حرفی از پاره کردن برجام نزد. حتی نگفت که از برجام خارج می‌شویم. اما تقریبا همه و همه فهمیدند که کار برجام تمام شده. این قرتی‌بازی که برجام یک معاهده چندجانبه است و کشورهای اروپایی هم دخیلند و این‌ها، حرف مفت است که همه می‌دانیم و همه می‌دانند که نوک تیز منازعات هسته‌ای، بین ایران بود و آمریکا و حالا هم ایران و هم آمریکا، خوب می‌دانند که برجام به فنا رفته..
بگذریم!
🔸هدف این نوشته، بررسی درسی است که باید از ترامپ بگیریم که ترامپ و ما ادراک ما الترامپ!
🔸خیلی‌ها به‌حسب ماله‌کشی گفته‌اند که ترامپ دیوانه است که خب نیست. ترامپ اتفاقا مرد محاسبه است و طراحی راهبردهایی برای انتفاع بیشتر از موضوعات. چه انتفاع شخصی و چه انتفاع سازمانی و حالا که رئیس‌جمهور شده، انتفاع ملی..
🔸در طول یک‌سالی که از ریاست‌جمهوری‌اش گذشته، نشسته، خوب بررسی کرده، محاسبه کرده و دیده که هرچند از برجام منافع سیاسی و امنیتی خیلی خیلی خیلی زیادی نصیب آمریکا شده، اما منافع اقتصادی برجام خیلی باب میل سفره مردم آمریکا نبوده و می‌شده از برجام و این تیم برجامیست ایرانی، بیشتر از این‌ها کَند و قبلی‌ها نکندند و حالا اوست که باید بکند..
🔸نتیجه اینکه بی‌هیچ تعارفی و بی‌هیچ قید و بندی و بدون درنظر گرفتن قرشمال‌بازی‌های روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، با دوپا روی دوش برجام نشسته و...!
🔸طبیعتا این‌طرف ماجرا از جانب دولت هم خب آب قطع است و خیلی امکان شستشوی گند جدید برجام و ماله‌کشیدن بر وضعیت جدید نیست..
🔸به همین سادگی، ترامپ به ما یاد داده که برای منافع، خاصه منافع ملی، باید از خیلی چیزها گذشت. خیلی چیزهایی که شاید روی کاغذ ارزش داشته باشند اما در عالم واقع، شوخی‌اند. خاصه اگر آمریکا باشی!
🔸مثلا بگذار بگویند ترامپ دیوانه است. مهم نیست. بگویند بی‌سواد است. مهم نیست. بگویند قواعد دیپلماسی را نمی‌فهمد. مهم نیست. و خیلی چیزهای دیگر که گفته‌اند و می‌گویند و خواهند گفت که طبیعتا مهم نیست.
🔸مهم این است که ترامپ بتواند از مسیر این گذر از بی‌اهمیت‌ها، منافع آمریکا را بیشتر از قبل تأمین کند. ولو به قیمت خیلی شوخی‌های بی‌مزه با قواعد بین‌المللی..
🔸من مقایسه نمی‌کنم اما گاهی دوست دارم کاش مثلا بعضی مسئولین ما، در هر نهادی و در هر سطحی، کمی مثل ترامپ، قائل به منافع ملت و کشور باشند نه قائل به این رویه‌های معیوب یک‌طرفه حقوقی و ارتباطی بین‌المللی. راحت از شرط و شروط‌ها بگذرند و منافع را اولویت دهند نه اعتبار را و نه کلاس کار را و نه شیک و مجلسی بودن کار را..
🔸راستی! نه فقط مسئولین، گمانم ماها هم باید کمی از ترامپ بیشتر یاد بگیریم. یاد بگیریم که برای منافع خود، بازی نکنیم، تلاش کنیم!

@faslekhoon
@www_snn_ir