*بســــم الله الــرحــــمـن الـرحــــــیـم*

 

 جمـع منتظـران آقـا صـاحبــــــ الـزمــان ارواحـنا فـداه در دعـای فــــرج


سـلام بر مـهـــدی عج ، انتـظـار سبـز دوران‌هـا،

و نویـد بخـش صبـح در شبـــــــــ انتــظــــــــــــار.

حضرت مهدى علیه السلام در نامه مبارکش به نائب خود محّمد بن عثمان فرمود: براى تعجیل فرج زیاد دعا کنید، چون همین دعا موجب فرج شماست.

 

تو بین منتظران غریبی / عجیب تر ، که چه آسان نبودنت شده عادت

چه بیخیال نشستیم ، نه کوششی نه وفایی / فقط نشسته و گفتیم ؛

خدا کند که بیایی

 دوسـتان بـزرگوار با توجـه به این حـدیث نـورانی تصمیـم گرفتیـم به لطفــــ خـداوند متعـال و هـمراهـی شما منتظران مـولا دعــای فـرج (الهی عظم البلاء...) را به نیت تعجیل در فرج دسته جمعی بـرگزار کنـیم.

 * آغـاز طـرح  *

از الان تاهنگامه ظهور

عاشـقان حضـرت بـهتـر هسـت قبل از دعا  استغفار

داشـته باشـیم و سپس دعـای فــرج(الهی عظم البلا ْ)را بخـوانیم.

ابرو با تمام وجود بخوانیم ناراحت

وعده دیدار دل های ما هر روز بعدازنمازهای یومیه وهرگاه که دل های تنگمان تنگ تر شداز دوری صاحب الزمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)