آیت الله بهجت(ره):

از اذیت یک پشه فریاد میزنیم ،اما از باریدن موشک بر سر مومنین ناراحت نمی شویم و سر و صدا نمیکنیم!


عامل اصلی مشکلات فراوان منطقه «مستکبر اعظم و شیطان اکبر» یعنی آمریکا است... هدف همه‌ی آنها این است که مسئله‌ی فلسطین در افکار عمومی منطقه کم‌رنگ شود و از یاد ملت‌ها برود.

امام خامنه ای ۱۳۹۵/۰۹/۲۴