همینکه چادر به سر میکنی...
مراقب حجابت هستی...
جامعه را ازفساد حفظ میکنی...
لباس حضرت زهرا سلام الله علیها را
درجامعه رواج می دهی...
خودش سربازیست...
سربازی برای حضرت زهرا(سلام الله علیها)


بیدار تر از همیشه زیر عَلَم است
از عفت او هر چه بگوییم کم است

هرچند که در دمشق حاضر نشود
با چادر خود مدافع آن حرم است