انقلابمان پیش رفت و می رود اما نه به بهایی کم

که به بهای هزاران شهید وجانبازو مفقود واسیر...

چه خون هایی که ریخته شد،چه عزیزانی که فدا شدند...

آبادان مان،شهید آبادگشت، خرمشهرمان،خونین شهرشد...

وخوزستانمان،خونستان!!

خانه هایمان سنگر ،کلاسهایمان جبهه،قلم هایمان سلاح...

 و جای جای وطن سرخ وخونینمان همچون سوسنگرد،هویزه،بستان،و... کربلا گشت.

اسلام عزیز شد ومسلمانان سربلندوطاغوت فراری!!

وحال ما باید از این انقلاب پاسداری کنیم تا پرچم این انقلاب را به دست صاحبش برسانیم..

به امید آنکه روزی فرجش شود مهیا

اللهم عجل لولیک الفرج